Prelucrarea datelor

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în măsura în care astfel de date sunt furnizate, în conformitate cu prevederile Legii 677/2011 și Regulamentului Generar privind Protecția Datelor 2016/679. S.C. Euro Strada S.R.L. (denumită în continuare „EUDC” ) prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de contact în scopul prelucrării cererii dumneavoastră.

Deasemenea, prin furnizarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de contact, vă dați acordul pentru transmiterea și prelucrarea acestor date de către departamentul de marketing al EUSDC și de către partenerii săi externi, în scopuri de marketing, privind produsele și serviciile furnizate de către EUDC.

În temeiul Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată, beneficiați de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.